Giỏ hàng

3inOne abutments

3inOne abutments là trụ cầu đa năng nhất trên thị trường vì có ba chức năng hữu ích: gắn implant, phục hình và gắn mão sứ trực tiếp . Sản phẩm đi kèm sẵn với Internal Implant hoặc có thể cung cấp rời.

Mô tả sản phẩm