Giỏ hàng

OD Secure

Các trụ OD Secure sử dụng các kết nối hồ sơ thấp nhất của ngành công nghiệp để gắn răng giả và một phần răng giả để cấy ghép nha khoa. Với đầy đủ các vòng đai cao cho mỗi nền tảng (3.0mm - 5.7mm), OD Secure cung cấp giải pháp đính kèm cho những trường hợp khó nhất. Trụ đỡ được thiết kế để giao hàng dễ dàng sử dụng một trình điều khiển hex 0,00 "và được mã màu để đảm bảo rằng trụ cầu phù hợp với mọi nền tảng cấy ghép

Mô tả sản phẩm