Giỏ hàng

Sản phẩm liên quan

MOTOR NHA KHOA AEU-6000-70V

Mô tả sản phẩm

+ Có 3 chức năng: cấy ghép, chữa nội nha và phẫu thuật

+ Có thể nâng cấp phần mềm hệ điều hành

+ Sản xuất tại Hoa Kỳ