Giỏ hàng

Multi-Unit Abutment

Hệ thống Abutment đa dạng cung cấp công cụ để khôi phục các trường hợp phục hình khó khăn. Với nhiều góc cạnh, chiều cao cổ và đường kính nền, không có hệ thống nào trang bị tốt hơn cho bạn để lên kế hoạch cho các nhân của bệnh nhân của mình. Các trụ cầu đa năng của thiết kế abutment thông minh phù hợp bởi tính dễ sử dụng và hiệu quả phẫu thuật của nó.

Mô tả sản phẩm

Multi Abutment mang đến sự đa dạng cho nhiều ca phục hình phù hợp với nhiều bệnh nhân khác.

BioHorizons multi unit abutment có rất nhiều điểm mạnh:

- Kích thước, chiều cao và tùy chọn góc cạnh lớn nhất so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác

- Chỉ có hệ thống cung cấp một trụ cầu nhiều đơn vị trên một implant nha khoa đường kính 3.0mm

- Tiết kiệm chi phí đáng kể.