Giỏ hàng
Nghiên cứu về Xương MinerOss

Các Nghiên CứuNgày: 14-12-2017 bởi: S- DDS

Nghiên cứu về Xương MinerOss

1.Các kết quả lâm sàng và mô học của trường hợp ghép đồng loại Novel để ghép xoang hàm trên: một chuỗi các ca phẫu thuật

Gustavo Avila, DDS, MS, PhD, Rodrigo Neiva, DDS, MS, Carl E. Misch, DDS, MDS, PhD(hc), Pablo Galindo-Moreno, DDS, PhD, Erika Benavides, DDS, PhD, Ivan Rudek, DDS and Hom-Lay Wang, DDS, MSD, PhD

©Implant Dent 2010;19:330-341

 

  1. Ảnh hưởng của khoảng cách Bucco và vòm miệng đến các kết quả ghép xoang.

 

Gustavo Avila, Hom-Lay Wang, Pablo Galindo-Moreno, Carl E. Misch, Robert A. Bagramian, Ivan Rudek, Erika Benavides, Ildefonso Moreno-Riestra, Thomas Braun, and Rodrigo Neiva

©J Periodontal 2010:81:1041-1050

 

3.Đánh giá mang tính mô học, Histomorphometric và x-quang về kết quả ghép xoang bằng phương pháp ghép xương đồng loại mới: một báo cáo phẫu thuật lâm sàng.

 

Ricardo Gapski, BDS, DDS, MS, Carl Misch, DDS, MS, PhD, David Stapleton, DDS, Stephanie Mullins, DDS, MS, Charles Cobb, DDS, MS, PhD, Asvin Vansanthan, DDS, MS and Marc Reissner, DDS

©Implant Dent 2008;17:430-438