Giỏ hàng
Nghiên cứu về màng AlloDerm

Các Nghiên CứuNgày: 14-12-2017 bởi: S- DDS

Nghiên cứu về màng AlloDerm

  1. Acellular Dermal Matrix dùng để phẫu thuật niêm mạc miệng- lợi

Ricardo Gapski, Christopher Allen Parks & Hom-Lay Wang

© J Periodontol 2005;76:1814-1822.

 

2.Kiểm soát vấn đề tụt nướu bằng phương pháp sử dụng vật liệu ghép Acellular Dermal : Ca phẫu thuật A12.Series

 

  1. Santos, G. Goumenos & A. Pascual

© J Periodontol 2005;76:1982-1990.

 

3.Kết quả theo dõi 2 năm trường hợp ghép bọc chân răng bằng phương pháp ghép đồng loại Acellular Dermal Matrix và ghép tự than mô liên kết Subepithelial.

 

  1. Hirsch, M. Goldstein, J. Goultschin, B.D. Boyan & Z. Schwartz

© J Periodontol 2005;76:1323-1328.

 

4.Kiểm soát phẫu thuật tái tạo Tattoo mangan bằng biện pháp ghép Acellular Dermal Matrix: Báo cáo phẫu thuật.

 

Terrence J Griffin, Susan A Banjar & Wai S Cheung, DDS, MS

© Compendium 2005;26:853-859.

 

5.Ghép bọc chân răng hoàn toang tại nhiều vị trí bằng phương pháp ghép đồng loại Acellular Dermal Matrix.

 

 

Michael J Mehlbauer & Henry Greenwell

© Compendium 2005;26:727-733.

 

6.Đánh giá mô học về ghép mô liên kết tự thân và ghép tự thân Acellular Dermal Matrix  Humans

 

Lewis C. Cummings, Wayne B. Kaldahl & Edward P. Allen

© J Periodontol 2005; 76: 178-186.

 

7.Acellular Dermal Matrix and Hydroxyapatite  dùng để ngăn ngừa dị tật sống hàm sau cấy ghép.Extraction

 

Sonia M. Luczyszyn, DDS, MS, Vula Papalexiou, DDS, MS, Arthur B. Novaes Jr., DDS, MS, DSc, Marcio F. M. Grisi, DDS, MS, DSc, Sergio L. S. Souza, DDS, MS, DSc & Mario Taba Jr., DDS, MS, DSc

 

© Implant Dent 2005;14:176-184

 

8.Ghép mô cứng và mô mềm trong điều trị Implant băng phương pháp ghép Acellular Dermal Matrix.

 

Terrence J. Griffin, DMD, Wai S. Cheung, DDS, MS & Hiroshi Hirayama, DDS, DMD, MS

© Int J Periodontics Restorative Dent 2004;24:352-361

 

9.Nghiên cứu lâm sàng so sánh trong 6 tháng về phương pháp phẫu thuật hiện đại và truyền thống trong trường hợp ghép bọc chân răng bằng Acellular Dermal Matrix

 

Raquel R.M. Barros, Arthur B. Novaes Jr., Márcio F.M. Grisi, Sérgio L.S. Souza, Mário Taba Jr., & Daniela B. Palioto

© J Periodontol 2004;75:1350-1356

 

  1. Phẫu thuật tạo vạt tại vị trí xương trán có sử dụng hoặc không sử dụng phương pháp ghép Acellular Dermal Matrix để điều trị vấn đề tụt nướu cấp độ 1: Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm soát.

 

Antonieta De Queiroz Córtes, Ângela Guimarã Martins, Francisco H. Nociti Jr., Antonio Wilson Sallum, Marcio Z. Casati & Enilson A. Sallum

© J Periodontol 2004;75:1137-1144

 

11.Một so sánh dài hạn và ngắn hạn về trường hợp ghép bọc chân răng bằng phương pháp ghép Acellular Dermal Matrix và Subepithelial

 

Randall J. Harris

© J Periodontol 2004;75:734-743

 

12.Những ảnh hưởng lâm sàng của phương pháp ghép Acellular Dermal Matrix trong trường hợp lợi dày và ghép bọc chân răng được so sánh với trường hợp chỉ ghép tạo vạt tại vị trí trán.

 

James G. Woodyard, Henry Greenwell, Margaret Hill, Connie Drisko, John M. Iasella & James Scheetz

© J Periodontol 2004; 75:44-56

 

13.Phẫu thuật ổ răng và phẫu thuật đặt Hydroxyapatites bằng màng chắn: Một nghiên cứu mô học.

 

Stuart Froum, DDS, Sang-Choon Cho, DDS, Nicolas Elian, DDS, Edwin Rosenberg, DDS, Michael Rohrer, DDS & Dennis Tarnow, DDS

© Implant Dent 2004;13:153-164

 

14.Ghép bọc chân răng trong trường hợp tut lợi nâng cao: Một nghiên cứu so sánh giữa phương pháp ghép đồng loại Acellular Dermal Matrix và ghép mô liên kết Subepithelial.

 

Haim Tal, Ofer Moses, Ron Zohar, Haya Meir & Carlos Nemcovsky

© J Periodontol 2002;73:1405-1411