Giỏ hàng
Nghiên cứu về Laser-lok trên Implant

Các Nghiên CứuNgày: 14-12-2017 bởi: S- DDS

Nghiên cứu về Laser-lok trên Implant

1.Bằng chứng mô học về độ bám dính của mô liên kết của các abutment có áp dụng công nghệ Laser Microgrooved: Một nghiên cứu được thực hiện trên loài chó.

M Nevins, DDS; DM Kim, DDS, DMSc; SH Jun, DDS, MS; Kevin Guze, DMD; Peter Schupbach, PhD; ML Nevins, DMD, MMSc

© Int J Periodontics Restorative Dent , Volume 30, 2010. p. 245-255

 

2.Những ảnh hưởng của Microtextured Collars lên các mức mào xương của Implant cấy ghép.

 

  1. Weiner, JL Simon, DS Ehrenberg, B Zweig & JL Ricci.

© Implant Dentistry, Volume 17, Number 2, 2008. p. 217-228

 

3.Đánh giá lâm sàng về ảnh hưởng của Laser Microtexturing đến độ bám kết của xương và mô mềm với Implant nha khoa.

 

GE Pecora, R Ceccarelli, M. Bonelli, H. Alexander & JL Ricci.

© Implant Dentistry. Volume 18(1). February 2009. pp. 57-66.

 

4.Bằng chứng mô nhân học về độ bám dính của mô liên kết với Implant.

 

Myron Nevins, Marc L Nevins, Marcelo Camelo, Janie Lee Boyesen & David M. Kim.

© The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry.

 

5.Phản ứng của mô biên lên các thiết kế cổ Implant khác nhau.

 

Bae HE, Chung MK, Cha IH & Han DH.

© J Korean Acad Prosthodont. 2008 Dec;46(6):602-609.

 

6.Phân tích X-quang về mức mào xương trên Implant nha khoa có cổ Laser-Lok.

 

Shapoff CA, Lahey B, Wasserlauf PA & Kim DM.

© Int J Periodontics Restorative Dent 2010;30:129-137

 

7.Phản ứng của xương lên các loại bề mặt Laser Microtextured

 

JL Ricci, J. Charvet, S.R. Frenkel, R. Change, P. Nadkarni, J. Turner & H. Alexander.

© Bone Engineering (editor: JE Davies).

 

8.Laser Microtexturing của các loại bề mặt Implant giúp tăng cường hơn nữa sự xâm nhập của mô.

 

John L Ricci & Harold Alexander.

© Key Engineering Materials, Vols 198-199 (2001) pp. 179-202.

 

9.Cơ sở cơ học giúp duy trì xương quanh Implant.

 

Alexander H, Ricci JL & Hrico GJ.

 

© J Biomed Mater Res B Appl Biomater

 

10.Các ảnh hưởng Vitro của bề mặt nhám và bề mặt controlled đến sự xâm lấn tế bào của sợi mô.

 

JL Ricci, J Charvet, R Sealey, I Biton, WS Green, SA Stuchin & H Alexander.
Presented at the 21st Annual Meeting of the Society for Biomaterials.
March 18-22, 1995. San Francisco, CA.

 

11.Những ảnh hưởng của bề mặt Microgeometry tác động đến hình dạng và bộ khung  tế bào nguyên sợi.

 

JC Grew, JL Ricci, AH Teitelbaum & JL Charvet.
Presented at the 23rd Annual Meeting of the Society for Biomaterials.
April 30-May 4, 1997. New Orleans, LA.

 

12.Sự tương tác tế bào với các bề mặt Microtextured.

 

JL Ricci, R Rose, JK Charvet, H Alexander & CS Naiman.
Presented at the Fifth World Biomaterials Congress.
May 29-June 2, 1996. Toronto, Canada.

 

  1. Sự tương tác giữa các tế bào MC3T3-E1 và bề mặt kết cấu Ti6Al4V.

 

Soboyejo WO, Nemetski B, Allameh S, Marcantonio N, Mercer C & Ricci J.

© J Biomed Mater Res. 2002 Oct; 62(1):56-72.

 

14.Các đặc tính tế bào học của nguyên bào sợi 3T3 được nuôi cấy trên đế Micropatterned.

 

JC Grew, SR Frenkel, E Goldwyn, T Herman & JL Ricci.
Presented at the 24th Annual Meeting of the Society for Biomaterials.
April 22-26, 1998. San Diego, CA.

 

  1. Các tổ chức Cytoskeletal trong 3 biến thể nguyên bào sợi được cấy ghép trên bề mặt Micropatterned.

 

JC Grew & JL Ricci.
Presented at the Sixth World Biomaterials Congress. Kamuela, HI.
May 15-20, 2000.

 

16.Phản ứng của mô khi tiếp xúc với các loại Implant Laser Microtextured qua da.

 

CL Ware, JL Simon & JL Ricci. Presented at the 28th Annual Meeting of the Society for Biomaterials. April 24-27, 2002. Tampa, FL.

 

17.Quá trình tích hợp xương trên bề mặt Implant kim loại: những ảnh hưởng của microgeometry và phương pháp điều trị yếu tố tăng trưởng.

 

Frenkel SR, Simon J, Alexander H, Dennis M & Ricci JL.

© J Biomed Mater Res. 2002;63(6):706-13.

 

  1. Đánh giá mô học về 3 Implant phục hình chịu lực tức thì Retrieved sau cấy ghép 4 tháng.

 

I Giovanna, G Pecora, A Scarano, V Perrotti & A Piattelli.

© Implant Dentistry. Vol 15, Number 3, 2006.

 

19.Đánh giá mô học về Implant tạm thời được kiểm tra lại của bệnh nhân nam cấy ghép sau 7 tháng -- trước đó đã tiến hành ghép xoang với sunfat canxi: Một báo cáo phẫu thuật.

 

Giovanna Iezzi, Elisabetta Fiera, Antonio Scarano, Gabriele Pecora & Adriano Piattelli.

© Journal of Oral Implantology. Volume 33, No. 2. 2007.

 

20.Một nghiên cứu so sánh về hệ thống Implant BioLok Laser-Lok và 2 hệ thống Implant nha khoa khác có liên quan đến những thay đổi trong mức biên độ xương.

 

D Tarnow, N Elian, S Froum, Z Jalbout & C. Cho.
Ongoing study.

 

  1. Sử dụng các nguyên tắc sinh học để đạt được kết quả thẩm mỹ của Implant mong muốn : Duy trì độ cao của nướu với Implant đặt tức thì và Implant đặt tạm thời- 2 trường hợp báo cáo phẫu thuật.

 

Stuart J. Froum, Sang-Choon Cho, Helena Francisco, Young-Sang Park, Nicolas Elian & Dennis Tarnow.

© Practical Procedures & Aesthetic Dentistry. Volume 19. No. 10. 2007.